Usluge

Kontaktirajte predstavništvo Švicarske ili konzulat u zemlji odredišta ukoliko želite da se prijavite ili odjavite kao stanovnik/ca, ukoliko vam je potreban novi pasoš, ukoliko ste preselili ili se želite prijaviti za državljanstvo. Državljani/ke Švicarske koji zapadnu u nevolje u inozemstvu, također mogu zatražiti savjet i pomoć predstavništva Švicarske u zemlji. Informacije se primarno pružaju na njemačkom, francuskom, italijanskom ili engleskom jeziku.

Pitanja ličnih stanja građana/ki (vjenčanje, rođenje, smrtni slučaj, itd.) su u nadležnosti Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Na ovoj stranici ćete naći informacije o postupcima i dokumentima koje morate predočiti radi upisa nekog događaja koji se tiče Vašeg ličnog stanja u registar Infostar.

Ako ovdje ne nađete odgovor na Vaše konkretno pitanje u vezi sa nekim događajem koji se tiče Vašeg ličnog stanja, možete se obratiti Ambasadi Švicarske u Sarajevu. 

FDFA services abroad

Choose your service!