Međunarodna saradnja

Strategija

Osnovni ciljevi programa saradnje Švicarske i Bosne i Hercegovine

Publikacije

Različite publikacije o aktivnostima koje je u BiH podržala Vlada Švicarske

Projekti

Moguće je pretraživanje projekata po datumu ili temi - na raspolaganju su informacije o grantovima za Male akcije

Partnerstva i mandati

Linkovi za privatni sektor, institucije i nevladine organizacije; informacije o mandatima i doprinosima

Teme

Sprovođenje vanjske politike i saradnje Švicarske sa Bosnom i Hercegovinom

Angažman Švicarske širom svijeta

Aktivnosti Švicarske na licu mjesta - SDC, SECO, Švicarska humanitarna pomoć i doprinos širenju Evropske unije