Teme

Demokratska uprava

Jačanje države kako bi služila građanima, demokratizacija, fer ekonomske i porezne politike i poštivanje ljudskih prava.

Pravda

Jačanje vladavine prava, socijalne pravde, raspodjele moći i ekonomske stabilnosti.

Ekonomski razvoj

Švicarska podržava 64 projekta sa 311 miliona CHF u partnerskim zemljama.

Migracije

Sprječavanje trgovine ljudima i njihove eksploatacije, i pomoć izbjeglicama i raseljenim osobama u povratku kući.

Jednakopravnost spolova

Jednake mogućnosti za žene i muškarce u svim razvojnim procesima, za uravnoteženo društvo.

Kultura i razvoj

Švicarska aktivno podržava projekte u oblasti kulture u partnerskim zemljama koji imaju dugoročnu razvojnu perspektivu.

Općinske usluge

Dostupna je osnovna infrastruktura koja podstiče održivi ekonomski razvoj i poboljšava uslove života.

Zdravstvo

Upravljanje zdravstvenim sistemima, kontrola epidemijskih bolesti i seksualno i reproduktivno zdravlje.

Zapošljavanje mladih

Promocija trgovine i zapošljavanja kroz razvoj privatnog sektora, razvoj finansijskog sektora i razvoj stručnih veština.

Smanjenje rizika od katastrofa

Spašavanje života i briga za osnovne potrebe žrtava, te popravka štete što je brže moguće.

Ljudska sigurnost

103 miliona CHF iz doprinosa za proširenje za 62 projekta za poboljšanje javne bezbjednosti u partnerskim zemljama.