Švicarska i Bosna i Hercegovina

Bilateralni odnosi Švicarska i Bosna i Hercegovina

Pregled švicarske diplomatije i uključenost na terenu

Podrška privredi i izvozu

Pregled usluga Švicarske uključujući Ministarstvo vanjskih poslova (FDFA), SECO i predstavništva Švicarske u svijetu

Kultura

Projekti iz kulture jačaju veze među zemljama

Obrazovanje

Saradnja Švicarske sa zemljom domaćinom na području edukacije