Otvorena radna mjesta

Pogledajte otvoreno mjesto za akademsku praksu u Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini na stranicama na francuskom i njemačkom jeziku.

Savezno ministarstvo vanjskih poslova Švicarske (FDFA) redovno traži kvalificirane i motivirane uposlenike. Otvorena radna mjesta se objavljuju preko državnog web portala.

Više informacija na State job portal (de, fr, en)