Төлөөлөгчийн газар

Швейцарын Хамтын Ажиллагааны Газар, Консулын хэлтэс

Швейцарын хөгжлийн агентлаг нь ШХУ-аас Монгол улсад үзүүлж буй хөгжлийн албан ёсны туслалцааг хэрэгжүүлэгч Швейцарын Холбооны Гадаад хэргийн яамны харъяа агентлаг бөгөөд 2004 онд Улаанбаатар хотноо нээсэн хамтын ажиллагааны газраараа дамжуулан хөгжил, хамтын ажиллагааны төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна.