Аяллын зөвлөгөө

ШХУ-ын Гадаад хэргийн яамнаас гадаад улс оронд зорчиж буй өөрийн иргэддээ тухай оронд зорчихдоо аюулгүй байдлаа хангах талаар юуг анхаарах тухай зөвлөмж гаргадаг.

Одоогоор энэ талаар мэдээлэл монгол хэл дээр авах боломжгүй байна.