Scurt istoric al activității SDC în Moldova

Guvernul Elveţiei a deschis un birou permanent în Republica Moldova în anul 2000. Biroul de Cooperare al Elveţiei are statut de misiune diplomatică şi reprezintă Ambasada Confederaţiei Elveţiene, cu sediul la Kiev, Ucraina.

La etapa de debut a cooperării, sprijinul Elveţiei s-a axat pe asistenţa umanitară pentru grupurile dezavantajate şi reabilitarea instituţiilor sociale.

Începând cu 2005, SDC a oferit asistenţă tehnică prin intermediul unor proiecte şi programe pe termen lung în domeniul apei şi sanitaţiei, și sănătăţii.

SDC a susţinut construcţia unor sisteme mici de aprovizionare cu apă potabilă din surse locale pentru un număr de peste 45 000 de locuitori rurali din 28 de sate.

Grupurile sanitare prietenoase mediului EcoSan, care au fost instalate în instituţii publice, deservesc 14 000 de persoane din 32 de comunităţi.

Noile tehnologii şi soluţii de management au fost recunoscute atât de cetăţeni, cât şi de autorităţi şi au fost incluse în documentele naţionale de politici privind apa şi sanitaţia.

SDC a sprijinit, începând cu anul 2006, modernizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii mamei şi copilului.

Toate maternităţile au primit echipamente noi şi au implementat practici avansate de instruire, asistenţă şi management medical.

Cele trei centre regionale de pediatrie de urgenţă, create cu sprijinul SDC în nordul, centrul şi sudul ţării, au obţinut capacităţi suficiente pentru a administra cazurile de urgenţă pentru sănătatea copilului în conformitate cu cele mai recente standarde de calitate în domeniul medical.

Intervenţiile SDC răspund obiectivelor de dezvoltare ale Republicii Moldova şi angajamentelor internaţionale ale ţării şi au contribuit semnificativ la realizarea acestora, de exemplu, în ceea ce priveşte Obiectivul de Dezvoltare al Mileniului privind reducerea mortalităţii copiilor, Protocolul privind Apa şi Sănătatea etc.