Program de cooperare

Asistența elvețiană acordată Republicii Moldova începând cu anul 2000 este o expresie a solidarității și, de asemenea, are scopul să consolideze securitatea și stabilitatea în Europa. În ultimii ani, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) s-a concentrat pe domeniile Sănătate, Guvernare Locală, Dezvoltare Economică și ocuparea forței de muncă. Adițional, se fac intervenții în domeniul asistenței umanitare. 

Programul de Cooperare a Elveției pentru Republica Moldova (2018-2025)

Priorităţile Strategiei de Cooperare (2018-2025) se înscriu în strategiile și politicile sectoriale ale Guvernului Republicii Moldova.

Obiectiv general

A oferi sprijin Republicii Moldova în procesul de tranziţie, prin asigurarea unui acces echitabil la servicii publice şi capacităţi instituţionale consolidate.

Priorităţi tematice/ domenii de activitate:

  • Sănătate
  • Guverare Locală
  • Dezvoltare Economică și Ocupare a forței de muncă

Obiective

Proiectele SDC în domeniul sănătăţii urmăresc extinderea accesului populaţiei rurale şi vulnerabile la servicii de bază de calitate în asistenţa medicală primară, sănătatea mentală, urgenţele pediatrice şi sănătatea adolescenţilor.

Domeniul de Guvernare Locală are ca scop sporirea participării la dezvoltarea locală și la procesul decizional, îmbunătățirea în continuare a furnizării de servicii publice în zonele rurale și promovarea unei descentralizări eficiente. Toate acestea se concentrează în mod deosebit pe incluziunea grupurilor excluse (populația rurală săracă, romii, persoanele cu handicap, etc). 

Intervențiile elvețiene în domeniul dezvoltării economice și ocuparea forței de muncă abordează trei lacune majore, legate de cererea de forță de muncă (deficitul de locuri de muncă), cererea de ofertă de forță de muncă (deficitul de competențe) și de neconcordanța dintre acestea (deficitul de guvernanță pe piața muncii). 

Detailed information can be found on the English page.