Editorial: Cum să promovăm coerent răspunsul la crize, dezvoltarea pe termen lung și coeziunea socială

Local news, 07.12.2023

de Guido Beltrani, director al Biroului de Cooperare al Elveției în R. Moldova

Războiul din Ucraina afectează viața de zi cu zi a moldovenilor în multe feluri. Acesta creează un sentiment de insecuritate care a fost deosebit de acut în primele luni ale războiului și rămâne încă prezent deși, aparent, devine un fenomen de fundal. În prezent, orice evoluție în războiul de acolo devine automat știrea de top aici. Războiul a provocat, de asemenea, creșterea ratei inflației și scăderea semnificativă a producției economice; a dus la perturbări în aprovizionarea cu energie, la creșterea prețurilor la energie, precum și la diviziuni mai profunde și noi tensiuni în societate.

Care sunt implicațiile acestor schimbări dramatice pentru partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova? Cum pot aceștia să reacționeze la noua situație și să-și adapteze programele? Acestea sunt întrebări relevante și pentru Elveția, un partener de dezvoltare prezent în Republica Moldova de peste 20 de ani cu un program de cooperare care oferă sprijin în diferite domenii, cum ar fi sănătatea, reforma guvernării locale, promovarea societății civile, dezvoltarea economică și educația și formarea profesional

În primul rând, în semn de solidaritate, partenerii pot reacționa prin sporirea sprijinului financiar pentru Moldova și, desigur, pentru Ucraina. Elveția și-a îndeplinit sarcina în acest sens triplând în doi ani volumul financiar al portofoliului său de asistență pentru Moldova, atingând cifra de peste 35 de milioane de franci elvețieni (36 de milioane în euro) în 2023. O parte din fondurile suplimentare au fost alocate pentru noi proiecte de cooperare, o parte a fost utilizată pentru a sprijini autoritățile să facă față efectelor războiului, de exemplu, contribuind la subvenționarea facturilor de energie pentru cei mai vulnerabili locuitori ai Moldovei. Totuși, creșterea bugetelor nu este și nu poate fi o măsură suficientă. Ne-am dat seama că este necesar să adaptăm ceea ce facem și modul în care o facem. 

Introducerea unei abordări noi – „nexus”

La baza acestui nou mod de lucru, care în limbaj tehnic, înseamnă “punți de legătură” stă o combinație dintre eforturi umanitare pe termen scurt, asistență pentru dezvoltare pe termen lung și promovarea coeziunii sociale și a păcii. Aceasta este ceea ce specialiștii numesc nexus "asistanță umanitară - dezvoltare - pace" sau, pe scurt, triplu nexus.

Cum să punem în practică această abordare de tip nexus? Un bun exemplu mi-a fost oferit recent în cadrul unui schimb de opinii cu femei lidere ale unor organizații locale ale societății civile moldovenești. Acestea au reacționat foarte rapid la afluxul de refugiați ucraineni, oferind diverse forme de asistență, și au avut nevoie de sprijin financiar pentru eforturile lor umanitare. 

Ele au căutat, de asemenea, sprijin pentru consolidarea capacităților propriilor lor organizații de a milita mai bine pentru mai multă egalitate de gen, ceea ce necesită eforturi de dezvoltare pe termen mai lung. Și, în cele din urmă, acestea au fost dispuse să colaboreze cu organizațiile societății civile, conduse de femei care activează de cealaltă parte a râului Nistru, consolidând în acest fel coeziunea socială nu numai între refugiați și populația locală, ci și în cadrul societății moldovenești.

Adaptarea la noua realitate...

Elveția încearcă să implementeze această abordare holistică și integrată în cadrul programului său de cooperare în Moldova, știind că nu există un model prestabilit și că trebuie să învățăm împreună pe parcurs. Înainte de izbucnirea războiului, multe dintre proiectele noastre se concentrau pe promovarea schimbărilor și reformelor pe termen lung. Deși acest lucru rămâne relevant, proiectele au trebuit să fie adaptate la noua situație.

În domeniul sănătății, proiectele cu finanțare elvețiană au fost adaptate pentru a contribui la o mai bună pregătire a sistemului de sănătate pentru situații de criză și la sporirea capacității de rezistență a acestuia, în special în ceea ce privește continuitatea asistenței medicale în situații de urgență. Drept răspuns la amenințările și provocările apărute în urma războiului, Elveția a furnizat spitalelor echipamente medicale de urgență și a consolidat capacitățile profesioniștilor din domeniu pentru a răspunde mai bine la nevoile refugiaților. Întrucât consecințele războiului afectează în mod disproporționat grupurile vulnerabile, inclusiv refugiații și comunitățile gazdă, se acordă o atenție sporită asigurării accesului acestora la servicii de sănătate. În plus, Elveția a contribuit la consolidarea capacităților sistemului de sănătate publică de a reacționa la amenințările radio-nucleare.

În ceea ce privește autoritățile publice locale și societatea civilă, Elveția a alocat fonduri suplimentare pentru a ajuta acești parteneri să ofere sprijinul necesar refugiaților, inclusiv hrană, transport și cazare gratuite. Mecanismele de dezvoltare locală și de implicare civică, elaborate anterior cu sprijin elvețian, se concentrează acum din ce în ce mai mult pe consolidarea capacităților de reacție la criză și pe îmbunătățirea coeziunii sociale.

Cu referire la sprijinul acordat pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova, accentul a fost mutat pe consolidarea rezilienței economice a întreprinderilor mici și mijlocii și a micilor fermieri care trebuie să facă față șocurilor energetice, climatice și economice. De exemplu, un program finanțat de Elveția sprijină fermierii în achiziționarea de semințe, îngrășăminte și furaje pentru animale, care au devenit mult mai scumpe decât acum doi ani. În plus, domeniul de aplicare al proiectelor a fost extins pentru a promova includerea refugiaților pe piața muncii.

... fără a pierde din vizor obiectivul pe termen lung

Ceea ce este important, însă, este că toate adaptările și completările nu subminează obiectivul pe termen lung al programului de cooperare dintre Elveția și Moldova, ci îl completează. Acest lucru este și mai important acum, având în vedere noile oportunități legate de statutul de candidat la UE acordat Moldovei în iunie 2022. Elveția continuă să asiste Moldova în promovarea diferitelor reforme și, în același timp, completează aceste eforturi cu un sprijin pe termen scurt pentru persoanele aflate în dificultate cu o atenție sporită pe promovarea coeziunii sociale. De exemplu, cooperăm cu Ministerul muncii și protecției sociale din Moldova în avansarea reformei sistemului de protecție socială. Totodată, furnizăm o parte din asistența socială necesară pentru a răspunde nevoilor imediate ale refugiaților și ale moldovenilor vulnerabili. 

Vremurile actuale sunt dificile. Dar văd și multe semne încurajatoare. De la sosirea mea în Moldova în august 2022, am avut nenumărate întâlniri care m-au convins că împreună putem realiza multe în timp relativ scurt. Parteneriatul dintre Moldova și Elveția devine rapid din ce în ce mai puternic, iar eu consider că este un privilegiu să mă aflu aici, în aceste momente istorice, și să contribui la consolidarea în continuare a legăturilor dintre țările noastre.