Anunț: Începe perioada de aplicare pentru bursele academice elvețiene 2024-2025

Local news, 28.08.2023

(Для русского языка прокрутите страницу ниже) Biroul de cooperare al Elveției/ Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene anunță că, prin intermediul Comisiei federale pentru burse destinate studenților străini, Guvernul Elveției acordă cercetătorilor din Republica Moldova următoarele tipuri de burse pentru anul academic 2024-2025:

 • Burse pentru cercetări științifice cu durata de 12 luni. Vârsta limită a candidaților – data de naștere să fie după 31 decembrie 1988. Certificatul de studii universitare trebuie să fie obținut înainte de 31 iulie 2024.
 • Burse pentru studii de doctorat (PhD) pentru cel mult 3 ani. Vârsta limită a candidaților – data de naștere să fie după 31 decembrie 1988. Certificatul de studii universitare trebuie să fie obținut înainte de 31 iulie 2024.
 • Burse pentru studii postdoctorale cu durata de 12 luni. Certificatul de doctorat trebuie să fie obținut după data de 31 decembrie 2020 și înainte de 31 iulie 2024.

În anul academic 2024-2025, Guvernul Elveției nu oferă burse pentru studii de masterat cetățenilor Republicii Moldova. 

O condiție obligatorie este cunoașterea la nivel înalt a unei limbi străine -- franceza, germana, italiana sau engleza, în funcție de universitatea selectată și cerințele acesteia. 

Biroul de cooperare al Elveției în Republica Moldova este autorizat să desfășoare procedura de preselecție și intervievare a candidaților. 

Pentru a obține formularele de participare și ghidul electronic privind condițiile de aplicare, vă rugăm să ne contactați la adresa chisinau@eda.admin.ch. Formularele și ghidul sunt disponibile doar în limba engleză, dar pot fi completate în limba selectată pentru studii.

Dosarele vor fi depuse până pe data de 10 noiembrie 2023 la sediul Biroului de cooperare al Elveției, str. A. Mateevici 23, bloc B, mun. Chișinău. 

Programarea prealabilă pentru depunerea dosarului este obligatorie şi se va face la numărul de telefon 060002725 sau 022 79 69 38.

Avertizare privind ofertele false de burse în numele Guvernului Confederației Elvețiene prin procedee de ”phishing” (furt de identitate online)

Secretariatul de Stat pentru Educație, Cercetare și Inovații emite acest avertisment pentru a contracara ofertele false de burse ca fiind ale Guvernului elvețian, diseminate fraudulos prin email sau publicate pe rețele de social media. Prin intermediul acestor oferte false de burse, escrocii încearcă să determine victimele să transfere bani sub pretextul necesității de a plăti anumite costuri ce țin, de exemplu, de obținerea vizei sau de asigurarea socială.   

Comisia federală elvețiană pentru burse recomandă să nu răspundeți la aceste mesaje electronice și, mai mult decât atât, să nu transferați banii solicitați. Vă rugăm să notați că aplicarea la bursele Guvernului elvețian este gratuită. Ofertele de burse ale Comisiei federale elvețiene pentru burse sunt gestionate exclusiv de către reprezentanțele diplomatice oficiale ale Elveției în țările de origine ale candidaților. 

...............................................................................

Швейцарское Управление по Сотрудничеству / Представительство Посольства Швейцарии в Молдове сообщает о том, что правительство Швейцарии, через Федеральную Комиссию по стипендиям для иностранных студентов, предоставляет следующие виды стипендий на учебный 2024-2025 год:

 • Научно-исследовательские стипендии длительностью 12 месяцев.
  Возрастной лимит кандидатов для подачи документов – дата рождения после 31 декабря 1988. Диплом о высшем образовании должен быть получен до 31 июля 2024.
 • Докторские стипендии длительностью максимум 3 года.
  Возрастной лимит кандидатов для подачи документов – дата рождения после 31     декабря 1988.  Диплом о высшем образовании должен быть получен до 31 июля 2024.
 • Пост – докторские стипендии длительностью 12 месяцев. Диплом докторантуры должен быть получен после 31 декабря 2020 и до 31 июля 2024.
  Правительство Швейцарии не предоставляет стипендии для обучения в магистратуре на 2024-2025 учебный год.

Обязательным условием для подачи документов на стипендию является высокий уровень владения одним из иностранных языков – французского, итальянского, немецкого или английского – в зависимости от выбранного университета и его требований.

Швейцарское Управление по Сотрудничеству / Представительство Посольства Швейцарии в Молдове обладает правом предварительного отбора и собеседования с кандидатами.

Для получения списка документов, бланков заявлений и электронного руководства по процессу подачи заявки, кандидаты могут связаться с нами по адресу 

chisinau@eda.admin.ch. Бланки заявлений и электронное руководство предоставляются на английском языке, но могут быть заполнены на языке, на котором кандидат намерен проходить обучение.

Пакет документов на предоставление стипендий принимается до 10 ноября 2023 в офисе Швейцарского Управления по Сотрудничеству / Представительства Посольства Швейцарии в Молдове по адресу: Кишинев, ул. А. Матеевич 23, блок Б. 

Для подачи документов обязательна предварительная регистрация по телефону 060002725 или  022 79 69 38.

Предупреждение о поддельных предложениях стипендий от имени правительства Швейцарии.

Государственный секретариат по образованию, исследованиям и инновациям предупреждает о поддельных программах по стипендиям, рекламируемых в электронном варианте или опубликованных в социальных сетях. Используя такие поддельные предложения по стипендиям, мошенники пытаются получить денежные переводы (например, под предлогом заявления на получение визы и расходов на социальное страхование).

Швейцарская федеральная комиссия по стипендиям (FCS) рекомендует не отвечать на такие электронные письма и, прежде всего, не высылать никаких денежных средств. Обращаем ваше внимание на то, что подача заявок на стипендии правительства Швейцарии бесплатна.

Предложение по стипендиям правительства Швейцарии управляется исключительно официальными дипломатическими представительствами Швейцарии в стране происхождения заявителей.