Druhý švýcarský příspěvek vybraným členským státům EU

Druhý švýcarský příspěvek je investice do bezpečnosti, stability a prosperity Evropy. Jeho cílem je posílit soudržnost v Evropě a podpořit země, které čelí výjimečným migračním výzvám. Prostřednictvím druhého příspěvku Švýcarsko dále posiluje a prohlubuje dvoustranné vztahy s partnerskými zeměmi EU a EU jako celkem.

Druhý švýcarský příspěvek má celkovou hodnotu 1,302 miliardy švýcarských franků - což se rovná výši prvního příspěvku - a potrvá do konce roku 2029. Švýcarsko vyčlenilo 1,102 miliardy CHF pro členské státy EU, které přistoupily k EU od roku 2004, konkrétně pro Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Druhý švýcarský příspěvek byl schválen Švýcarským parlamentem 3. prosince 2019 a uvolněn 30. září 2021. Dne 30. června 2022 podepsaly Švýcarsko a EU v Bruselu memorandum o porozumění, které upřesňuje klíčové parametry příspěvku, jako je jeho výše, rozdělení mezi partnerské země, tematické priority a zásady spolupráce a implementace.