Stosunki dwustronne Polski i Szwajcarii

Stosunki między Polską i Szwajcarią opierają się na długoletniej tradycji i wzajemnej sympatii. Intensywna współpraca odbywa się na płaszczyźnie kulturalnej i gospodarczej. Będąc członkiem Unii Europejskiej (UE) Polska należy do beneficjentów szwajcarskiej pomocy finansowej, służącej zmniejszaniu różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej UE.

Główne obszary stosunków dyplomatycznych

W roku 2009 Szwajcaria i Polska obchodziły 90. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Od zakończenia Zimnej Wojny relacje dwustronne między krajami stały się intensywniejsze.

Współpraca gospodarcza

Stosunki gospodarcze między obydwoma krajami rozwijają się dynamicznie. Polska jest najważniejszym kierunkiem eksportu dla Szwajcarii spośród krajów Europy Środkowej. Całkowita wymiana handlowa z Polską wynosząca 3.8 mld CHF (2013) plasuje Polskę przed innymi partnerami handlowymi Szwajcarii, Rosją, Indiami czy Brazylią. W szczególności odnotowano wyraźny wzrost eksportu od 2004 roku. Tradycyjnie Szwajcaria ma znaczną nadwyżkę w bilansie handlowym z Polską. Tym samym Polska jest największym odbiorcą szwajcarskiego kapitału w Europie Środkowej. Szwajcaria znajduje się natomiast na 13 miejscu na liście zagranicznych inwestorów w Polsce. Od 2003 roku przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie działa «Swiss Business Hub». Polska i Szwajcaria należą do tej samej grupy krajów w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego.

Współpraca w obszarze kształcenia

Badacze i artyści z Polski mogą ubiegać się o stypendium Konfederacji w Federalnym Sekretariacie ds. Kształcenia i Badań.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Podczas okresu transformacji w latach 90 tych wiekszość szwajcarskiej pomocy na Wschód trafiała do Polski. Całkowite wspracie finansowe wynosiło 264 mln franków szwajcarskich. Będąc członkiem Unii Europejskiej (UE) Polska należy do beneficjentów szwajcarskiej pomocy finansowej, służącej zmniejszaniu różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej UE. W dniu 14.6.2012 r. zaakceptowano kwotę 489 mln CHF na realizację 58 projektów. Jest to największy program współpracy dwustronnej, jaki Szwajcaria kiedykolwiek wspierała.

Poland – A partner country for Switzerland’s contribution to EU enlargement

Wymiana kulturalna

Otwarte w 1994 roku w Krakowie przedstawicielstwo Pro Helvetia zostało w 2005 roku przeniesione do Warszawy. W latach 2005–2007 Polska była głównym kierunkiem realizacji regionalnego programu, zapoczątkowanego w maju 2005 roku podczas Targów Książki w Warszawie. Od 1870 roku (z przerwą w latach 1945-1954) Zamek w Rapperswil jest miejscem siedziby Polskiego Muzeum. Ponadto w Morges i w Solothurn działają polskie stowarzyszenia kulturalne. Rok Chopinowski w 2010 był również obchodzony w Szwajcarii.

Szwajcarzy w Polsce

Na koniec 2013 roku w Polsce mieszkało 726 Szwajcarów.

Historia stosunków dwustronnych

Stosunki między Polską i Szwajcarią opierają się na długoletniej tradycji i wzajemnej sympatii. W roku 2009 Szwajcaria i Polska obchodziły 90. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Od upadku Żelaznej Kurtyny relacje dwustronne między krajami stały się intensywniejsze.

Przed i podczas II. wojny światowej liczni, uznani obywatele polscy przebywali na uchodźstwie w Szwajcarii, np. kompozytor i polityk Ignacy Jan Paderewski (1860–1941), późniejszy I. Prezydent II RP Gabriel Narutowicz (1865–1922) oraz ostatni Prezydent Polski przed 1939 rokiem, Ignacy Mościcki (1867–1946). W latach 1939 – 1945 w Szwajcarii było internowanych 13 000 polskich żołnierzy, walczących w oddziałach armii francuskiej, którzy przez granicę uciekli przed żołnierzami Wehrmachtu.

Od 1921 roku Szwajcaria ma swoją placówkę dyplomatyczną w Warszawie. Ambasada RP w Szwajcarii została otwarta już w 1919 roku.