Szakmai egyeztetések a partnerekkel

Local news, 28.04.2023

A második svájci-magyar együttműködési program keretében megkezdődtek a tematikus konzultációk, szakmai partnerek bevonásával. A konzultációkon elhangzott észrevételek, javaslatok elősegítik a második Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatási programjainak kidolgozását.

Szakmai konzultáció
Szakmai konzultáció © 2023 Fülöp Máté

A partnerségi megközelítés a második Svájci Hozzájárulás fontos eleme, ennek részeként számos szervezet és intézmény bevonására kerül sor a második Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében tervezett programok és projektek kidolgozása és végrehajtása során. Ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb mérföldköve az érdekeltekkel való konzultáció, amelyet a programok felelősei azért szerveznek, hogy az ágazati, szakmai és civil szervezetek bevonásával megvitassák a programok tartalmát, valamint, hogy javítsák azok célzottságát és hatékonyságát.

A partnerség jegyében 2023. április 24. és 27. között került sor három, a második Svájci Hozzájárulás keretében tervezett magyarországi program szakmai egyeztetésére, a következők szerint:

  • "A migráció kezelésének támogatása és az integrációs intézkedések előmozdítása" témakörben az "Emberkereskedelem elleni küzdelem" program
  • "Víz- és szennyvízgazdálkodás" témakörben a "Vízminőség javítása Magyarországon" program
  • "Egészségügy és szociális védelem" témakörben a "Hospice-palliatív ellátási program".

A részt vevő szervezetek értékes észrevételeket tettek a programok tartalmát, továbbfejlesztését illetően, valamint ajánlásokat tettek többek között a szakmai-műszaki tartalomra, a támogatható tevékenységek körére, a lehetséges partnerekre, a teljesítménymutatókra, az ütemezésre és a finanszírozásra vonatkozóan. Az ajánlásokat az illetékes magyar hatóságok figyelembe veszik a programdokumentumok véglegesítése során.