Öntödei Múzeum

© Svájci Nagykövetség

A budapesti Bem utcában található Öntödei Múzeumban őrzik  Ganz Ábrahám  és vívmányainak emlékét: Alig ismert, hogy a legismertebb magyar vasöntő Zürich kantonból származott és egész életében svájci állampolgár maradt, noha a nyilvánosság előtt mindig magyar hazafinak mutatkozott. Napjainkig utcákat, gyárakat, magyar mozdonyokat és villamosokat neveztek el Ganzról. A híres budapesti Lánchíd felfüggesztéseit is Ganz öntötte.

17 éves korában Ganz Ábrahám az Escher Wyss gépgyártó cégnél kezdte meg vasöntő tanulmányait. 1841-ben hallott arról az új típusú budapesti gőzmalomról, amit svájci know-how segítségével létesítettek. Ganz megpályázott egy állást és hamarosan az öntöde vezetője lett. Miután összeveszett a svájci igazgatóval, 1845-ben önállósodott. A budai városrészben található öntödéje Magyarország ­«első ipari létesítményei» közé tartozott.

Miután Magyarországon hiányoztak a szakemberek, Ganz Svájcból hozott néhányat. Az 1848/49-es magyar forradalom idején Ganz ágyúkat és lőszert gyártott a felkelőknek. A forradalom leverését követően «felségárulás» miatt halálra ítélték. A végrehajtást ugyan sikerült megakadályozni, vagyonának nagy részét azonban lefoglalták. Ganz mindezek ellenére nem csüggedt és ismét felépítette üzemét. 1853-ban a vasúti kerekek kéregöntvényének feltalálásával érte el a végső áttörést. Kerekei hosszú életűek voltak és egyszerű volt az előállításuk. Ganz minden kerékre 5 éves minőségi garanciát vállalt. Hamarosan Budapest leggazdagabb polgárai közé számított. A budai szociális létesítményeket támogató adományaiért díszpolgárságot kapott, de mindig svájci állampolgár maradt és továbbra is támogatta Embrach-ban élő családját.

Svájci kapcsolat

A Zürich kantonbeli Embrach ahol Ganz Ábrahám felnőtt.  Embrach a vadvízi patak azonos nevű zöld völgyében a Kék-hegy és a Dettenberg között fekszik, kb. 420 méteres tengerszint feletti magasságon. A falu első történelmi nyomai egészen a bronzkorig nyúlnak vissza, az első ismert okirati említés az 1044. esztendőre esik. Az akkor még létező Szent Péter Kollegiális Apátság, amely feltehetőleg az Augusztinus Rendhez tartozik, a Habsburg-kori Embrach közigazgatási funkcióját látta el.